Tłumaczenia

Tłumaczenia przysięgłe
Tego typu tłumaczenia są wymagane przy różnego rodzaju dokumentach urzędowych. Tłumaczeniu podlega nie tylko sam tekst dokumentu, ale również pieczęcie, dopiski, adnotacje, etc. Tłumaczenia poświadczone opatrywane są pieczęcią, zawierającą w otoku imię i nazwisko tłumacza przysięgłego, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma on uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.
Przykładowe dokumenty, które zwyczajowo wykonuje się jako tłumaczenia poświadczone to: wszelkiego rodzaju umowy, akty notarialne, dokumenty urzędowe, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa itp.
Cena za stronę tłumaczenia przysięgłego dotyczy 1125 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia zwykłe
W dynamicznie zmieniającym się świecie tłumaczenia tekstów o charakterze handlowym, marketingowym, prawnym i finansowym powinny być wykonywane ze szczególnym uwzględnieniem różnic wynikających z systemów prawnych, ekonomicznych i kulturowych panujących w krajach, z których pochodzą teksty źródłowe i w kraju, na którego język są tłumaczone.
Przykładami takich tłumaczeń są: raporty, korespondencja firmowa, statuty, katalogi, raporty, analizy, biznespalny, teksty marketingowe, strony internetowe, broszury, ulotki, foldery, materiały wewnętrzne firm, korespondencja prywatna itp.
Cena za stronę tłumaczenia zwykłego dotyczy 1800 znaków ze spacjami.

Cennik tłumaczeń 

Cena jest uzależniona jest od rodzaju tekstu i zaczyna się od 50,00 zł/strona.

Revolution Slider Error: Slider with alias Bookshelf_Block_Slider not found.
Maybe you mean: 'homeslide'