Firmy

Dobra znajomość języka angielskiego jest również niezbędna w dzisiejszym świecie biznesu, w którym współpraca z firmami zagranicznymi jest bardzo istotna. Oferujemy kursy językowe i szkolenia dla firm. Dzięki odpowiedniej selekcji lektorów i zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania są one bardzo efektywne i przyjemne dla samych kursantów. Zapewniamy kompleksową obsługę szkoleń językowych począwszy od pierwszego spotkania z przedstawicielem firmy po raport końcowy oraz spotkanie podsumowujące zakończony okres szkolenia, na którym przedstawiamy również propozycję planu dalszego rozwoju językowego pracowników. Żeby zaoszczędzić Państwa czas, lektor może poprowadzić np. angielski bezpośrednio w firmie. Dzięki indywidualnemu podejściu oferowany przez nas kurs dla firm jest skutecznym sposobem na podwyższenie kwalifikacji pracowników, a tym samym otwarcie się przedsiębiorstwa na zagraniczne rynki zbytu.

Cele kursów:

  • Osiągnięcie przez słuchaczy co najmniej takiego poziomu zaawansowania, aby swobodnie porozumiewać się w danym języku w przyszłości,
  • Stworzenie słuchaczom warunków do jak najczęstszego ćwiczenia języka w prawdziwej konwersacji opartej na sytuacjach z życia codziennego, swoich zainteresowaniach i potrzebach,
  • Poza umiejętnością mówienia, rozwijanie pozostałych sprawności językowych z położeniem nacisku na rozumienie ze słuchu,
  • Doskonalenie akcentu i ćwiczenie właściwej wymowy,
  • Pokazanie słuchaczowi jak być samemu kreatywnym w procesie uczenia się.