“Tell me and I’ll forget;
show me and I may remember;
involve me and I’ll understand”

Nasze metody nauczania

Badania przeprowadzone przez University of Texas dowiodły, że ludzie pamiętają:
• 10% tego, co przeczytają,
• 20% tego, co usłyszą,
• 30% tego, co zobaczą,
• 50% tego, co usłyszą i zobaczą,
• 70% tego, co powiedzą,
• 90% tego, co zrobią i powiedzą,
dlatego w nauczaniu stosujemy metody, które są odpowiednie dla każdego stylu uczenia się, a więc uwzględniają różnice w przyswajaniu materiału – zarówno wzrokowiec, słuchowiec jak i kinestetyk znajdą na naszych zajęciach coś dla siebie. Różne techniki stosowane na zajęciach (dyskusje, symulacje, gry i zabawy, praca w parach i grupach, filmy, itd.) są dostosowane do potrzeb każdego ucznia i maja zapewnić harmonijny rozwój wszystkich aspektów języka i umiejętność wykorzystania go w różnych sytuacjach.

Metoda którą uczymy, nie jest może nowością, ale z pewnością pomaga słuchaczom w odpowiedni sposób gromadzić, a potem odtwarzać informacje. Nazwaliśmy ją metodą bloków tematycznych. Polega ona na tym, że wprowadzając nowy materiał – czy to słownictwo, czy gramatykę – zapoznajemy uczniów z całą jego “otoczką”, czyli zaczynając od zapoznania z danym blokiem tematycznym poprzez: sytuacje, dialogi, symulacje, słuchanie i czytanie, a kończąc na grach i zabawach z danego materiału. Wykorzystujemy więc na zajęciach wszelkie możliwe techniki oraz sprzęt: odtwarzacze CD, telewizję, projektory multimedialne, dostęp do Internetu, tablice interaktywne, laboratoria językowe, iPady i inne, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty procesu uczenia języka skupione wokół jednego z nich jakim jest ciągłe powtarzanie, które jest kluczowym do osiągnięcia sukcesu.

Oprócz metod najczęściej stosowanych tj. Total Physical Response (TPR), using realia and multimedia, drama stosujemy także metodę Counselling Language Learning (CLL). Akcentuje ona fakt, że posługiwanie się językiem, a także wszelkie próby uczenia się go, to proces międzyludzki czyli grupowy, zawsze związany z interakcją i komunikacją. Rolą nauczyciela jest tu dostarczenie psychicznego i językowego wsparcia. Metoda ta pomaga nam w uczeniu osób o dużej autonomii, zmotywowanych do nauki.

Najważniejszym celem każdego kursu jest:
• Wykształcenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym,
• Stworzenie uczniom warunków do jak najczęstszego ćwiczenia języka w konwersacji opartej na sytuacjach z życia codziennego, własnych zainteresowaniach i potrzebach,
• Lektor ma obowiązek prowadzić lekcje maksymalnie w nauczanym języku,
• Ograniczenie teorii do najpotrzebniejszego minimum,
• Częste powtórki, mające na celu pomoc uczniom w usystematyzowaniu wiedzy,
• Lektor nie powinien mówić uczniowi tego co słuchacz sam może powiedzieć, a błędy poprawiać tak , aby nie zniechęcać uczących się do mówienia.

Słuchacze, którzy zakończyli kurs otrzymują certyfikat o ukończeniu z podana oceną, poziomem i mają możliwość kontynuowania nauki na wyższym poziomie.