Audyt językowy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponujemy usługi audytu językowego. Jest to nowoczesne narzędzie służące zmierzeniu kompetencji językowych pracowników oraz ustaleniu potrzeb szkoleniowych danej firmy w zakresie nauki języka angielskiego. Audyt językowy to kompleksowe rozwiązanie w zakresie zarządzania edukacją językową w firmie lub korporacji; to współpraca w celu stworzenia systemu motywacji i kontroli nad szkoleniami językowymi i kompetencjami językowymi wykorzystywanymi w miejscu pracy.

Brak audytu kosztuje więcej
Odpowiedzmy sobie na następujące pytanie: Co będzie bardziej kosztowne, szkolenie pracowników bez efektów przez kilka lat czy regularne testowanie i sprawdzanie efektów szkoleń, polegając na zewnętrznym i sprawdzonym przez tysiące firm narzędziu?
Gdy zrobimy bilans zysków i potencjalnych strat – bilans zdecydowanie wyjdzie na korzyść wprowadzenia audytu. Przekonała się o tym niejedna firma w Polsce. Dodatkowo, taki audyt przeprowadza się z reguły raz w roku, zatem nie jest to znaczące obciążenie dla budżetu szkoleniowego.
Rozważając sens wprowadzenia audytu językowego należy wziąć pod uwagę także czas – wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy, że jeśli zmarnują kolejny rok szkoleń, tego czasu nie da się odzyskać.

Rekrutacja
Czy zawsze mamy czas przeprowadzić szczegółowy interview z potencjalnym kandydatem o pracę? Czy mamy w zespole osoby, których kompetencje są wystarczające żeby przekonać się, czy osoba, w którą zainwestujemy czas po jej zatrudnieniu, spełni nasze oczekiwania? Dzięki możliwości organizacji sesji egzaminacyjnych w dowolnym czasie i terminie, mogą państwo uzupełnić proces rekrutacyjny profesjonalnymi testami językowymi.

 

Doświadczenie z licznymi firmami pozwala twierdzić, że wprowadzenie audytu językowego skutecznie rozwiązuje problemy związane z zarządzaniem szkoleniami w firmie. Zewnętrzne testowanie to istotny czynnik psychologiczny, motywuje pracowników do nauki, daje możliwość kontroli oraz wysyła jasny przekaz do pracowników, że pracodawca aktywnie angażuje się w proces szkoleniowy i chce mierzyć jego efekty.

Korzyści płynące z zastosowania audytu
Najważniejsze atuty audytu językowego to:

 • Możemy mierzyć efekty szkoleń językowych. Do dyspozycji otrzymujemy ‘matematyczne’ narzędzie oceny, liczbę punktów, która określa nasz poziom na międzynarodowo uznanej skali, sprzężonej ze Skalą Rady Europy – CEF (poziomy A1, A2… do C1).
 • Monitorowanie zwrotu z inwestycji. Dzięki audytowi, mamy możliwość określenia stopy zwrotu z inwestycji. Im większe postępy uczących się, tym większy sens angażowania środków na ten cel.
 • Oszczędność czasu i środków przeznaczanych na szkolenia – prowadząc audyt językowy, firma podejmuje świadome decyzje czy i jak długo oraz do jakiego momentu szkolić pracowników, dynamicznie reaguje na problemy i polega na zewnętrznych i obiektywnych informacjach.
 • Wsparcie podejmowanych decyzji – decyzję o kontynuacji czy zatrzymaniu szkoleń opieramy o wiarygodne wyniki testowania. Unikamy wtedy decyzji opartych o subiektywne czynniki jak np. nastawienie lektora do danej osoby.
 • Określenie ram czasowych projektu – dzięki audytowi wiemy ile czasu zajmie nam przeszkolenie pracowników do poziomu, który nas zadowoli, np. B2. Dzięki temu nie szkolimy pracowników w nieskończoność.
 • Motywacja do nauki – najwięcej pracowników rezygnuje ze szkoleń pomiędzy poziomami B1 i B2. Dlaczego? Nie są w stanie określić swoich postępów w nauce. Często słyszy się w rozmowach: ‘uczę się i uczę i końca nie widać’. Rosnąca liczba punktów z testu na test pozwala utwierdzić się w przekonaniu, że się rozwijamy.
 • Ułatwienie rekrutacji – o wiele wygodniej i oszczędniej czasowo zarządza się rekrutacją, gdy kandydaci są testowani przed spotkaniem z pracodawcą. Często okazuje się, że ‘angielski – dobry’ czy ‘komunikatywny’ wpisany do CV to nie to czego poszukujemy – spotkanie z takim kandydatem to strata cennego czasu.
 • Potwierdzenie kompetencji językowych międzynarodowym certyfikatem.
 • Selekcja pracowników do zespołów projektowych według poziomu znajomości języka angielskiego; delegowanie właściwych osób na szkolenia zawodowe prowadzone w języku angielskim odbywające się zagranicą.
 • Opracowywanie ścieżek rozwoju kadry menedżerskiej – określanie oczekiwań pracodawcy wobec pracownika i czasu potrzebnego na spełnienie tych oczekiwań.
 • Identyfikacja grup pracowników, którzy mają luki kompetencyjne w zakresie znajomości języka obcego i wymagają dodatkowego szkolenia.
 • Awansowanie pracowników – podejmowanie decyzji w oparciu o mierzalne kompetencje.
 • Ocena międzynarodowej mobilności pracowników (zastosowanie egzaminu, aby przygotować pracowników do pracy w oddziałach firmy na całym świecie).

Testowanie to nie wszystko
Audyt językowy to nie tylko testy. Profesjonalnie przeprowadzony audyt to przede wszystkim dialog z działem HR i pracownikami, określenie potrzeb oraz ‘wewnętrzny marketing’ samego rozwiązania, przekonanie pracowników, że testowanie służy wszystkim. Dlatego, wprowadzając taki audyt należy poinformować pracowników i w przyjazny sposób wyjaśnić, że nowe narzędzie ma przede wszystkim pokazać każdemu uczestnikowi z osobna, że się rozwija, że robi postępy i dobrze inwestuje swój czas.

Bez względu na rodzaj audytu jego wyniki opracowywane są w formie pisemnej w oparciu o powszechnie uznawany opis poziomów języków nowożytnych przygotowanych przez Radę Europy. Klient otrzymuje opis poziomu językowego każdego indywidualnego pracownika wraz ze wskazaniami na dalszą naukę oraz proponowany podział na grupy językowe wraz z opisem.

Revolution Slider Error: Slider with alias Bookshelf_Block_Slider not found.
Maybe you mean: 'homeslide'