TOEFL® Junior (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL® Junior to międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego przeznaczony dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów. Jest skierowany do osób na poziomach od podstawowego (A2) do średniego wyższego (B2). Jest on miernikiem biegłości językowej i postępów w nauce. Co więcej TOEFL® Junior jest odpowiedni dla środowiska nauczania młodzieży, w kontekście sprawności szkolnych i kontaktów międzyludzkich, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem praktycznym w środowisku szkolnym jak i codziennym życiu uczniów. Egzamin odpowiedni dla osób, które planują wykorzystać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych liceach jak i gimnazjach i uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do egzaminu TOEFL® iBT, umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.

TOEFL® Junior to przede wszystkim:

 • międzynarodowy egzamin nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w szkołach i w anglojęzycznym środowisku
 • egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego, skupiając się na jego praktycznych zastosowaniach
 • egzamin określający poziom biegłości językowej motywujący do dalszego rozwijania umiejętności
 • egzamin, który ocenia na skali punktowej, dlatego też nie można go “oblać”. Wynik to pomiar umiejętności kandydata na precyzyjnej i obiektywnej skali
 • pozwala na otrzymanie wyników, maksymalnie w 10 dni roboczych
 • zdający otrzymuje Raport Wyników z opisem wykazanych podczas testu umiejętności językowych oraz interpretacją wyniku punktowego
 • do raportu wyników egzaminu jest dołączony oddzielny raport, tzw. Lexile® Measures report
 • cenny dodatek do portfolio uczniów

Format egzaminu TOEFL® Junior

Sekcje egzaminu Czas Liczba pytań Rodzaje zadań Punktacja
Listening Comprehension 35-40 minut 42 zadania Krótkie, a także rozbudowane wypowiedzi i dialogi 200-300
Reading Comprehension 50 minut 42 zadania Umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej i poza szkolnej 200-300
Language Form and Meaning 25 minut 42 zadania Rozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych i słownictwa; wybór wyrazu/formy odpowiedniego dla danego kontekstu 200-300

Egzamin TOEFL® Junior jest egzaminem w wersji papierowej (paper-and-pencil format) i składa się z 3 sekcji: Listening Comprehension, Language Form and Meaning oraz Reading Comprehension. Skala ocen opiera się na liczbie punktów w przedziale od 600 do 900. Egzamin składa się ze 126 pytań i trwa ok. 110 minut.

Jak przebiega TOEFL® Junior?

Listening Comprehension – w tej sekcji znajdziemy nagrania w kontekście szkolnym, typowym dla młodzieży jak i w kontekście codziennego życia uczniów, rozumienie przekazu, głównych informacji i wyciąganie wniosków. Pytania odnoszą się do zróżnicowanych wypowiedzi, dialogów i monologów w języku angielskim. Co więcej, uczeń wykazuje się umiejętnością przyswajania wiedzy, uczenia się w języku angielskim.

 • Krótkie wypowiedzi i dialogi (32-34 zadań)
 • Rozbudowane wypowiedzi, dialogi (6-8 zadań)
 • 42 pytania
 • 35-40 minut

Reading Comprehension – sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej. Teksty obejmują takie obszary tematyczne jak np.: sztuka, nauka, społeczeństwo. Ponadto sekcja ta sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście pozaszkolnym np.: korespondencja (wiadomości email, listy), broszury, reklamy, harmonogramy.

 • Zróżnicowane teksty (łącznie 5, każdy tekst: 200-350 słów)
 • 42 pytania
 • 50 minut

Language Form and Meaning – sekcja ta ocenia kluczowe umiejętności językowe tj. rozumienie gramatyki i słów w kontekście, a także rozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych oraz słownictwa w kontekście.

 • Ćwiczenia gramatyczne, wybór wyrazu/formy odpowiedniego dla danego kontekstu
 • 42 pytania
 • 25 minut

Raport Wyników TOEFL® Junior i Lexile® Measure
Wyniki egzaminu TOEFL® Junior są przedstawione w postaci punktów na skali i opisu umiejętności językowych typowych dla zdających, którzy osiągnęli określoną liczbę punktów. Punkty nie są odejmowane za błędne odpowiedzi.

Wyniki egzaminu TOEFL® Junior:

 • Listening Comprehension: 200-300 punktów
 • Reading Comprehension: 200-300 punktów
 • Language Form and Meaning: 200-300 punktów

W sumie: 600-900 punktów.

Do raportu wyników egzaminu TOEFL® Junior jest dołączony tzw. Lexile® Measures.

Najlepszym sposobem by poprawić umiejętność czytania w języku angielskim jest po prostu czytanie. Jednak znalezienie odpowiedniej książki do ćwiczeń może być problematyczne. Bez adekwatnej pomocy, uczniowie mogą dobrać książkę, która prawdopodobnie będzie za trudna lub za łatwa. Może to spowolnić proces uczenia się.

Lexile® Measures wskazuje umiejętności czytelnika oraz stopień trudności książek na tej samej skali. Każdy raport wyników egzaminu TOEFL® Junior zawiera skalę Lexile® Measures, która może być użyta w celu znalezienia książek na adekwatnym poziomie do umiejętności czytelnika. Umożliwia to dalszy rozwój kompetencji językowych.

Znając poziom Lexile® ucznia, eliminujemy wszelkie wątpliwości w doborze odpowiedniej książki. Tysiące książek jest zaklasyfikowanych wg. Lexile® Measures, a jeszcze więcej jest ocenianych każdego dnia.

Aby dowiedzieć się więcej o Lexile® Measures, polecamy lekturę strony.

TOEFL® Junior uznanie
Egzamin TOEFL® Junior cieszy się ogromną popularnością w krajach anglojęzycznych w szkołach językowych, gimnazjach oraz liceach. Egzamin jest aktualnie dostępny w ponad 25 krajach, a wkrótce dotrze do pozostałych państw na całym świecie.

Terminy egzaminów
Egzamin TOEFL® Junior jest organizowany w sesjach otwartych, odbywających się regularnie na terenie całego kraju oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie.

Czas oczekiwania na wyniki
Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.

Koszt egzaminu
Podejście do egzaminu jest darmowe. W przypadku chęci otrzymania certyfikatu potwierdzającego uzyskany wynik zostaje pobrana opłata.