TFI™ – Test de Français International

TFI™ (Test de Français International) to odpowiednik egzaminu TOEIC® w języku francuskim, oparty na tej samej skali punktowej oceny kompetencji językowych i o bardzo zbliżonej strukturze do egzaminu z języka angielskiego.

Format egzaminu TFI™

Rozumienie ze słuchu – 42 minuty – 90 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja I – sytuacje pytanie-odpowiedź 40 zadań
Sekcja II – krótkie dialogi 30 zadań
Sekcja III – krótkie konwersacje 20 zadań
Rozumienie tekstu czytanego – 68 minut – 90 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja IV – identyfikowanie błędów w zdaniu 25 zadań
Sekcja V – uzupełnianie zdań 25 zadań
Sekcja VI – pytania do tekstów 40 zadań

Przykładowy test

Poziom trudności egzaminu
Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka francuskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, ze kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka francuskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Certyfikaty TFI™
Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów

  • pomarańczowy: 10 – 215 punktów
  • brązowy: 220 – 465 punktów
  • zielony: 470 – 725 punktów
  • niebieski: 730 – 855 punktów
  • złoty: 860 – 990 punktów

Terminy egzaminów

Egzamin TFI™ jest organizowany w sesjach otwartych oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowe informacje w sekretariacie.

Czas oczekiwania na wyniki
Egzamin TFI™ gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów z języka francuskiego w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.

Koszt egzaminu
Dla klientów indywidualnych, egzamin kosztuje:

  • 300 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla studentów i osób poszukujących pracy (zarejestrowanych w UP)
  • 355 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla pozostałych osób