Zajęcia językowe dla dzieci w wieku 2-6 lat
Nasze kursy

Zajęcia językowe dla dzieci w wieku 2-6 lat

Zajęcia językowe dla maluchów i dzieci w wieku przedszkolnym

Nie próbujemy przekonywać rodziców, zainteresowanych rozwojem swoich pociech, że naukę języka obcego powinni rozpoczynać od przysłowiowej kołyski. Jest to indywidualna sprawa rodziców. Jeśli jednak zdecydują posłać malucha na zajęcia językowe, trzeba pamiętać, że tylko konsekwencja przynosi oczekiwane rezultaty, dlatego należy przemyśleć, kiedy rozpocząć naukę, aby jej później nie przerywać.

Jeśli chodzi o najodpowiedniejszy wiek sprzyjający rozpoczęciu nauki języka obcego, to należy podjąć decyzję na podstawie obserwacji własnego dziecka i wybrać ten najwłaściwszy moment. Specjaliści zalecają by systematyczną naukę rozpocząć w pierwszych trzech latach życia dziecka. Niektóre maluszki w czasie zajęć mogą wydawać się niezainteresowane lub niechętne do aktywniego uczestniczenia w zajęciach, a jedynie skłonne do przyglądania się. To bardzo ważne, aby nie zmuszać malucha. Zajęcia mają być dla niego przyjemne. I mimo iż wyda się Państwu, że dziecko nic się nie nauczy to ono oswaja się z brzmieniem innego języka niż własny. Po jakimś czasie zaskoczy Was, gdy powie np.: na pieska – dog.

Oczywiście jak we wszystkim, w nauce języków obcych należy zachować umiar. Każde dziecko uczy się w swoim tempie. Edukacja nie może być przymusowa, bo to tylko zniechęci naszą pociechę. Język należy wpajać jak najbardziej wesołą i kolorową metodą – poprzez wspólne oglądanie ilustracji, radosne śpiewanie, czy np. zabawę w popularną grę memo. Ważne jest to, aby w żaden sposób nie wywierać presji, nie testować swojego dziecka, czy też nieustannie nie poprawiać błędów. Przede wszystkim należy chwalić, chwalić i jeszcze raz chwalić!

Dlaczego warto tak wcześnie zacząć naukę języka?

• wpływa na ogólny rozwój – nauka języka obcego rozwija strategie uczenia się oraz pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy dziecka dzięki nauce języka obcego poszerzamy horyzonty, jak również kształtujemy w dzieciach świadomość społeczną i kulturową dzieci ucząc się języka obcego ćwiczą swoją pamięć nauczanie języka wśród dzieci przedszkolnych odbywa się w formie zabawy, co sprawia, że jest to dla nich zarówno przyjemne doświadczenie, jak i sposób na naukę bez wysiłku (co w późniejszym wieku jest często trudne do osiągnięcia).

• rozwój językowy – młodsze dzieci zdecydowanie lepiej radzą sobie z opanowaniem systemu fonologicznego, (czyli dźwięków) nowego języka. Ponieważ ich aparat mowy jest jeszcze elastyczny, prawdopodobne jest, że przyswoją naturalną angielską wymowę i intonację, co z kolei wpływa bardzo pozytywnie na umiejętność rozumienia ze słuchu dzieci w wieku przedszkolnym są wciąż w trakcie uczenia się języka ojczystego, a nauka dwóch języków jednocześnie (języka ojczystego i obcego) jest korzystna, gdyż podnosi dziecięcą świadomość językową oraz wpływa korzystnie na rozwój obu półkul mózgowych im starszy uczeń, tym trudniej jest mu nabyć umiejętność rozumienia ze słuchu. Natomiast dzieci w wieku przedszkolnym stosunkowo szybko przyzwyczajają się do brzmienia obcej mowy i bez większego wysiłku uczą się rozumieć np. nauczyciela mówiącego do nich po angielsku plastyczność umysłu dzieci sprawia, że przyswajanie języka staje się bardziej zbliżone do nauki języka ojczystego

• korzyści komunikacyjne – dzieci bardzo szybko akceptują fakt, że angielski służy do komunikowania się i dlatego nauka języka nie jest dla nich sztuczna. Naturalna potrzeba komunikacji sprawia, że odpowiednio zachęcone dzieci chętnie podejmują próby wysłowienia się w języku obcym młodsze dzieci są znacznie mniej skrępowane i onieśmielone niż starsi uczniowie, dlatego nie odczuwają wstydu, gdy popełniają błędy lub próbują się porozumieć dzieciom nie przeszkadza, jeżeli w wypowiedziach pojawiają się słowa lub fragmenty dla nich nie zrozumiałe(oczywiście o ile nie zaburzają istoty przekazu). Są wręcz do tego przyzwyczajone, bo wciąż jeszcze uczą się języka ojczystego. Jest to strategia, której opanowanie nie przychodzi łatwo starszym uczniom.

 rzeczywistość nauczania języka obcego – biorąc pod uwagę ograniczony czas, jaki można poświęcić na naukę języka obcego (zwykle nie więcej niż dwa razy w tygodniu), im szybciej dziecko ją rozpocznie, tym więcej czasu przeznaczy na opanowanie tego języka, co z kolei prowadzi do osiągnięcia wyższego poziomu zaawansowania ze względu na zabawową formę zajęć dzieci są pozytywnie nastawione do angielskiego, który często staje się ich ulubionym przedmiotem. Wzmacnia to motywację wewnętrzną dzieci i gwarantuje lepsze wyniki w dalszej nauce dzieci w wieku przedszkolnym nie muszą jeszcze martwić się systemem edukacyjnym i tym, że język obcy jest także przedmiotem w szkole, gdzie czasami ważniejsze są oceny od umiejętności. Dzięki temu można stawiać dzieciom cele ściśle komunikacyjne i pozwolić im uczyć się w bardziej spontaniczny i naturalny sposób.

Cele kursów:

 • Zapewnienie jak najlepszych warunków do pierwszego kontaktu z językiem obcym,
 • Zainteresowanie dziecka językami obcymi,
 • Wykształcenie odpowiedniego akcentu i umiejętności produkowania czystych głosek,
 • Rozwinięcie w uczniu pewności siebie w używaniu i rozumieniu języka obcego,
 • Stworzenie solidnych podstaw do nauki języka obcego w latach późniejszych,
 • Wyrobienie umiejętności uczenia się w grupie i w parach,
 • Humor i magia obecne podczas niemal każdej lekcji maja pobudzić wyobraźnie dzieci.

Grupy i zajęcia:

 • Każdy uczestnik może wziąć udział w ponad 100 godzinach bezpłatnych warsztatów językowych,
 • Grupy tworzone są w oparciu o wiek i poziom znajomości języka,
 • Maksymalna liczba dzieci w grupie nie przekracza 12 osób,
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 45 minut. Kończą się kolorowaniem przy dźwiękach piosenek w języku obcym, utrwalających przerabiany materiał,
 • Lekcje nie odbywają się w czasie świąt oraz ferii szkolnych.