Zajęcia językowe dla dzieci w wieku szkolnym
Nasze kursy

Zajęcia językowe dla dzieci w wieku szkolnym

Zajęcia językowe dla dzieci w wieku szkolnym

Czy nasze dziecko powinno już zacząć uczyć się języka obcego? Takie pytanie stawia sobie obecnie wielu rodziców.

O ile samej potrzeby kształcenia w zakresie języków obcych nikt dzisiaj nie kwestionuje, o tyle wiek, w którym powinno się rozpocząć tę edukację, nadal jest przedmiotem dyskusji. “Badania dowodzą że, wczesna edukacja językowa wpływa pozytywnie na rozwijanie zdolności intelektualnych, ma dodatni wpływ na wyniki osiągane w szkole, wspomaga opanowanie własnego języka, buduje pozytywną motywację i daje fundament pod systematyczną pracę nad językiem” – twierdzi Janina Furgałowa, kierownik Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jednocześnie należy pamiętać, że nawet jeśli rozpocznie się naukę języka obcego w przedszkolu, ale będzie ona trwała krótko, to trudno oczekiwać nadzwyczajnych efektów. Te bowiem są pochodną nie tylko wieku, w którym zaczniemy przyswajać język obcy, lecz także okresu przez jaki trwa nauka (im dłużej, tym lepsze wyniki w osiąganiu biegłości). Każda grupa wiekowa przyswaja język obcy w specyficzny sposób. Kluczem do sukcesu w procesie nauczania jest dostosowanie procesu dydaktycznego do chłonności językowej na poszczególnych etapach.

Cele naszych kursów:

 • Zapewnienie jak najlepszych warunków do pierwszego kontaktu z językiem obcym,
 • Zainteresowanie dziecka językami obcymi,
 • Rozwinięcie czterech podstawowych sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, pisania i czytania co w rezultacie umożliwi uczniom porozumiewanie się w języku obcym,
 • Wykształcenie odpowiedniego akcentu i umiejętności produkowania czystych głosek,
 • Rozwinięcie w uczniu pewności siebie w używaniu i rozumieniu języka obcego,
 • Stworzenie solidnych podstaw do nauki języka w latach późniejszych,
 • Wyrobienie umiejętności uczenia się w grupie i w parach.

Grupy i zajęcia:

 • Każda grupa odbywa dodatkowe, bezpłatne zajęcia na zaawansowanej platformie e-learningowej, wspomagającej naukę języków obcych,
 • Każdy uczestnik może wziąć udział w ponad 100 godzinach bezpłatnych warsztatów językowych,
 • Grupy tworzone są w oparciu o wiek , stopień znajomości oraz indywidualne potrzeby dzieci,
 • Grupy liczą maksymalnie 12 uczniów,
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 90 minut (z 5-minutową przerwą).