Angielski dla dyslektyków
Nasze kursy

Angielski dla dyslektyków

Angielski dla dyslektyków

Jako jedyni w Lublinie (prawdopodobnie nawet w Polsce) wprowadzamy zajęcia dla dzieci dyslektycznych i nie tylko. Odrębny charakter nauczania języka obcego w grupie dzieci z indywidualnymi potrzebami wymaga wyjątkowego podejścia. Nasza kadra została przeszkolona i przygotowana do zastosowania w procesie nauczania specyficznych procedur, które obejmują:

 • wnikliwą analizę opinii wspólnie z poradnią pedagogiczno – psychologiczną,
 • zgromadzenie wiedzy na temat konkretnej trudności,
 • opracowanie indywidualnego programu nauczania dostosowanego do potrzeb konkretnego ucznia.

Nasza biblioteka i medioteka zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne – zarówno książki jak i gry czy programy dedykowane uczniom z SPE. Lektor w trakcie całego procesu nauczania będzie w stałym kontakcie z rodzicami, poradnią oraz nauczycielem języka obcego w szkole powszechnej. Indywidualny dziennik zajęć i obserwacji, prowadzony na bieżąco przez lektora, dostarczy rodzicom codziennej, aktualnej informacji o postępach i trudnościach dziecka. Kolejnym wsparciem w nauce języka obcego będą atrakcyjne ćwiczenia na platformie e-learningowej oraz udział we wszystkich dodatkowych zajęciach organizowanych przez naszą szkołę.

Nasz autorski program to przede wszystkim:

 • mocna indywidualizacja,
 • praca przypominająca zajęcia indywidualne,
 • ścisła współpraca z rodzicem,
 • zajecia na platformie specjalnie dostosowane do wymagań każdego z kursantów,
 • realizacja programu szkolnego, ale w zupełnie inny sposob, innymi metodami, docierając do specyficznych potrzeb dziecka,
 • ułatwienie dotarcia materiału, a nie odrabianie pracy domowej,
 • zetknięcie się z dziećmi o podobych problemach,
 • wcielenie indywidualnej grupy w życie całej szkoły – obowiązują wszystkie zajęcia dodatkowe i warsztaty,
 • warsztaty dla rodzicow dzieci z trudnościami.

Zadanie lektora widzimy jako funkcję wielopłaszczyznową – ma on być nie tylko nauczycielem, ale również terapeutą. Ucząc języka, będzie pracował jednocześnie nad podnoszeniem u dziecka poczucia własnej wartości, budowaniem pewności językowej, rozwijaniem samodzielności oraz umiejętności radzenia sobie z trudnościami.