Kursy przygotowawcze do egzaminów na certyfikat
Nasze kursy

Kursy przygotowawcze do egzaminów na certyfikat

Kursy przygotowawcze do egzaminów na certyfikat

Od 2009 roku jesteśmy partnerem ETS (Educational Testing Service), największej organizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych. Współpracujemy również z British Council Examination Centre Lublin – przygotowujemy naszych kursantów do egzaminów Cambridge ESOL. Organizowane przez nas kursy pomogą Wam się przygotować do egzaminów na certyfikat. Prowadzone są one metodą komunikacyjną, zawierają nie tylko powtórkę z gramatyki i utrwalenie wiedzy z języka, ale również zapoznanie słuchacza z technikami i samą formą egzaminu, rozwiązywanie testów egzaminacyjnych (z lat poprzednich), słuchanie, a to wszystko przy jednoczesnej dbałości o odpowiednią ilość ćwiczeń konwersacyjnych.

Cele naszych kursów:

  • Utrwalenie i systematyzacja wiedzy z języka,
  • Oswojenie z formułą egzaminu,
  • Koncentracja na zadaniach egzaminacyjnych (rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) przy jednoczesnej dbałości o odpowiednią ilość ćwiczeń konwersacyjnych,
  • Poszerzanie słownictwa, związanego z komunikacją w środowisku zawodowym, z uwagi na zawartość elementów języka biznesowego,
  • Przygotowanie do posługiwania się językiem w praktyce, bez zbędnego obciążania słuchaczy nadmiarem gramatyki,
  • Osiągnięcie jak najlepszego możliwego wyniku egzaminu, dopasowanego do poziomu umiejętności językowych słuchacza.

Grupy i zajęcia:

  • Grupy tworzone są w oparciu o wiek, stopień znajomości języka oraz indywidualne potrzeby słuchaczy,
  • Grupy liczą maksymalnie 12 uczniów,
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 90 minut (z 5-minutową przerwą),
  • W czasie świąt i ferii szkolnych lekcje nie odbywają się.