Egzamin ósmoklasisty
Nasze kursy

Egzamin ósmoklasisty

Kursy gimnazjalne i licealne

Kursy gimnazjalne i maturalne są najczęściej kontynuacją toku kształcenia z języka obcego, rozpoczętego w szkole podstawowej (czasami nawet wcześniej). Kursy te nie tylko pogłębiają językową wiedzę uczestników, ale zawierają także elememty, przygotowujące uczniów do pierwszych egzaminów językowych. Początkowo była to matura, a od kilku lat również egzamin gimnazjalny. Mogą Państwo mieć pewność, że nasi wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy – również wieloletni egzaminatorzy – przygotują uczniów właściwie, a egzamin będzie przyjemnością nie stresem – jak to mówią Anglicy – “a piece of cake”!

Cele naszych kursów:

 • Osiągnięcie przez uczniów co najmniej takiego poziomu zaawansowania, aby swobodnie porozumiewać się w danym języku w przyszłości,
 • Stworzenie uczniom warunków do jak najczęstszego ćwiczenia języka w prawdziwej konwersacji opartej na sytuacjach z życia codziennego, swoich zainteresowaniach i potrzebach,
 • Poza umiejętnością mówienia, rozwijanie pozostałych sprawności językowych z położeniem nacisku na rozumienie ze słuchu,
 • Doskonalenie akcentu i ćwiczenie właściwej wymowy,
 • Pokazanie słuchaczowi jak być samemu kreatywnym w procesie uczenia się,
 • Zachęcanie uczniów do korzystania z innych źródeł usprawniania języka: telewizji, kaset i CD, filmów w wersjach oryginalnych, czytania prasy i książek w języku obcym.

Grupy i zajęcia:

 • Lektorzy, prowadzący zajęcia, mają wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu do różnorodnych egzaminów z języków obcych oraz zasiadają w komisjach egzaminacyjnych,
 • Kursy zawierają elememty, przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego i matury z języka obcego na poziomach podstawowym i rozszerzonym,
 • Jako część zajęć, każda grupa odbywa konwersacje z native speakerami (Wielka Brytania, Nowa Zelandia),
 • Każda grupa odbywa dodatkowe, bezpłatne zajęcia na zaawansowanej platformie e-learningowej , wspomagającej naukę języków obcych,
 • Każdy uczestnik może wziąć udział w ponad 100 godzinach bezpłatnych warsztatów językowych,
 • Grupy tworzone są w oparciu o wiek , stopień znajomości oraz indywidualne potrzeby słuchaczy,
 • Grupy liczą maksymalnie 10-12 uczniów,
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 90 minut (z 5-minutową przerwą),
 • W czasie świąt i ferii szkolnych lekcje nie odbywają się.