Kursy językowe dla osób dorosłych
Nasze kursy

Kursy językowe dla osób dorosłych

Kursy językowe dla osób dorosłych

Kursy językowe dla dorosłych opierają się o programy ogólnego języka. Skupiamy się na nich przede wszystkim na uczeniu wszystkich sprawności językowych, od czytania, przez słuchanie, pisanie i mówienie. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla początkujących słuchaczy, jak również dla osób kontynuujących naukę. Po zakończonym kursie zachęcamy słuchaczy do przystąpienia do egzaminu na certyfikat.

Cele kursów:

  • Osiągnięcie przez słuchaczy co najmniej takiego poziomu zaawansowania, aby swobodnie porozumiewać się w danym języku w przyszłości,
  • Stworzenie słuchaczom warunków do jak najczęstszego ćwiczenia języka w prawdziwej konwersacji opartej na sytuacjach z życia codziennego, swoich zainteresowaniach i potrzebach,
  • Poza umiejętnością mówienia, rozwijanie pozostałych sprawności językowych z położeniem nacisku na rozumienie ze słuchu,
  • Doskonalenie akcentu i ćwiczenie właściwej wymowy,
  • Pokazanie słuchaczowi jak być samemu kreatywnym w procesie uczenia się.

Grupy i zajęcia (nie dotyczy kursów Busy English):

  • Grupy tworzone są w oparciu o stopień znajomości oraz indywidualne potrzeby słuchaczy,
  • Grupy liczą maksymalnie 9-10 osób,
  • Zajęcia odbywają się zgodnie z wymaganiami słuchaczy,
  • W czasie świąt i ferii szkolnych lekcje nie odbywają się.