• 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Kursy językowe dla osób dorosłych

Kursy językowe dla dorosłych opierają się o programy ogólnego języka. Skupiamy się na nich przede wszystkim na uczeniu wszystkich sprawności językowych, od czytania, przez słuchanie, pisanie i mówienie. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla początkujących słuchaczy, jak również dla osób kontynuujących naukę. Po zakończonym kursie zachęcamy słuchaczy do przystąpienia do egzaminu na certyfikat.


dorosliCele kursów:

 • Osiągnięcie przez słuchaczy co najmniej takiego poziomu zaawansowania, aby swobodnie porozumiewać się w danym języku w przyszłości,
 • Stworzenie słuchaczom warunków do jak najczęstszego ćwiczenia języka w prawdziwej konwersacji opartej na sytuacjach z życia codziennego, swoich zainteresowaniach i potrzebach,
 • Poza umiejętnością mówienia, rozwijanie pozostałych sprawności językowych z położeniem nacisku na rozumienie ze słuchu,
 • Doskonalenie akcentu i ćwiczenie właściwej wymowy,
 • Pokazanie słuchaczowi jak być samemu kreatywnym w procesie uczenia się.

Grupy i zajęcia (nie dotyczy kursów Busy English):

 • Grupy tworzone są w oparciu o stopień znajomości oraz indywidualne potrzeby słuchaczy,
 • Grupy liczą maksymalnie 9-10 osób,
 • Zajęcia odbywają się zgodnie z wymaganiami słuchaczy,
 • W czasie świąt i ferii szkolnych lekcje nie odbywają się.