• 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Kursy przygotowawcze do egzaminów na certyfikat

Od 2009 roku jesteśmy partnerem ETS (Educational Testing Service), największej organizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych. Współpracujemy również z British Council Examination Centre Lublin - przygotowujemy naszych kursantów do egzaminów Cambridge ESOL. Organizowane przez nas kursy pomogą Wam się przygotować do egzaminów na certyfikat. Prowadzone są one metodą komunikacyjną, zawierają nie tylko powtórkę z gramatyki i utrwalenie wiedzy z języka, ale również zapoznanie słuchacza z technikami i samą formą egzaminu, rozwiązywanie testów egzaminacyjnych (z lat poprzednich), słuchanie, a to wszystko przy jednoczesnej dbałości o odpowiednią ilość ćwiczeń konwersacyjnych.

Cele naszych kursów:egzamin

 • Utrwalenie i systematyzacja wiedzy z języka,
 • Oswojenie z formułą egzaminu,
 • Koncentracja na zadaniach egzaminacyjnych (rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) przy jednoczesnej dbałości o odpowiednią ilość ćwiczeń konwersacyjnych,
 • Poszerzanie słownictwa, związanego z komunikacją w środowisku zawodowym, z uwagi na zawartość elementów języka biznesowego,
 • Przygotowanie do posługiwania się językiem w praktyce, bez zbędnego obciążania słuchaczy nadmiarem gramatyki,
 • Osiągnięcie jak najlepszego możliwego wyniku egzaminu, dopasowanego do poziomu umiejętności językowych słuchacza.

Grupy i zajęcia:

 • Grupy tworzone są w oparciu o wiek, stopień znajomości języka oraz indywidualne potrzeby słuchaczy,
 • Grupy liczą maksymalnie 12 uczniów,
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 90 minut (z 5-minutową przerwą),
 • W czasie świąt i ferii szkolnych lekcje nie odbywają się.