• 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Egzaminy Cambridge

Cambridge English Language Assessment

Cambridge English Language Assessment to jeden z wydziałów renomowanego Uniwersytetu Cambridge. Cambridge Assessment to organizacja non-profit, która tworzy ogromną liczbę egzaminów i testów o bardzo różnorodnej tematyce i na wielu poziomach zaawansowania - są to egzaminy językowe, akademickie, zawodowe, a także usługi testowe tworzone specjalnie dla instytucji i organizacji rządowych z całego świata. Rokrocznie ponad 8 milionów osób w przeszło 150 krajach bierze udział w egzaminach i testach stworzonych przez Cambridge Assessment.

Egzaminy Cambridge znane są na całym świecie z ich bezkompromisowej jakości, powszechnej uznawalności i wsparcia, które Cambridge zapewnia nauczycielom, przygotowującym kandydatów. Osoby, które zdają egzaminy Cambridge mają ułatwiony dostęp do uczelni wyższych na całym świecie, podnoszą swoją atrakcyjność na rynku pracy i zwiększają swoje

YOUNG LEARNERS ENGLISH TEST (YLE)

Nauka angielskiego dla dzieci powinna być zabawna i inspirująca. Dla każdego rodzica natomiast dużą przyjemnością jest patrzeć, jak jego dziecko, w miarę postępów w nauce, nabiera pewności siebie w posługiwaniu się tym językiem. Cambridge Young Learners English Tests to doskonały sposób by pokazać dzieciom, jak dużo już umieją, a tym samym zachęcić je do dalszej nauki.

Nauka języka obcego przynosi dziecku wiele korzyści. Należą do nich pozytywne doświadczenia wyniesione z pierwszych kontaktów z testami językowymi. Wzmacniają one wiarę dziecka we własne siły, a przez to przyczyniają się do edukacyjnych sukcesów w przyszłości.

Czytaj więcej...

CERIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)

Egzamin CPE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji i zarazem jest porównywalna do poziomu znajomości języka angielskiego u wykształconej osoby, dla które język angielski jest językiem ojczystym, to egzamin CPE jest adresowany do Ciebie.

Zdanie egzaminu na tak wysokim poziome jest dla osoby uczącej się języka angielskiego ogromnym osiągnięciem.

Czytaj więcej...

KEY ENGLISH TEST (KET)

KET for Schools to certyfikat, który poświadcza, że uczeń zna codzienny język angielski w mowie i piśmie na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Adresowany jest do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i uczniów gimnazjów.

Osoby znające język na poziomie A2 potrafią:

 • zrozumieć proste polecenia i pytania
 • wyrazić proste potrzeby i opinie
 • wypełnić formularz i napisać krótki, prosty list lub kartkę z prywatną wiadomością.

Przygotowanie do testu KET for Schools pozwoli uczniowi zdobyć tego rodzaju praktyczne umiejętności językowe.

Czytaj więcej...

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES (BEC)

BEC to trzy specjalistyczne egzaminy, które sprawdzają znajomość języka angielskiego z zakresu biznesu. Jeżeli angielski potrzebny jest Ci w pracy lub zamierzasz przygotować się do kariery w biznesie, to są to egzaminy dla Ciebie. Egzaminy BEC ściśle powiązane z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Czytaj więcej...

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)

Egzamin PET for Schools sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. PET for Schools jest adresowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Osoby znające język na poziomie B1 potrafią:

 • zrozumieć sens prostych poleceń lub publicznych komunikatów
 • zrozumieć polecenia nauczyciela dotyczące lekcji lub pracy domowej
 • zadawać proste pytania i brać udział w rozmowach na tematy szkolne i związane z uczeniem się
 • opisać jakieś wydarzenie, np. wycieczkę szkolną.

Przygotowanie do testu PET for Schools pozwoli uczniowi zdobyć tego rodzaju praktyczne umiejętności językowe.

Czytaj więcej...

INTERNATIONAL CERTIFICATE IN FINANCIAL ENGLISH (ICFE)

ICFE jest nowym egzaminem Cambridge dla finansistów i księgowych, a także dla studentów kierunków związanych z finansami. ICFE powstał we współpracy z ACCA - the Association of Chartered Certified Accountants - największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu księgowości.

Egzamin jest adresowany do osób, które musza wykazać się znajomością języka angielskiego z dziedziny finansów na wysokim poziomie, tak aby w sposób efektywny używać go w pracy.

Egzamin ICFE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziom znajomości języka angielskiego wymagany na egzaminie ICFE jest taki jak w przypadku egzaminów FCE i CAE. Ocena końcowa z egzaminu ICFE określa, na którym z dwóch wymienionych poziomów zaawansowania jest osoba zdająca.

Czytaj więcej...

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)

Egzamin FCE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci efektywnie posługiwać się nim w wielu codziennych sytuacjach, w tym w pracy lub w nauce, to egzamin FCE jest dla Ciebie.

Aby zdać egzamin, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Kandydat powinien ponadto wykazać się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach i umieć formułować je w sposób uprzejmy.

Czytaj więcej...

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)

IELTS jest egzaminem, który powstał we współpracy University of Cambridge ESOL Examinations z dwoma renomowanymi partnerami - British Council, rządową brytyjską instytucją kulturalno-oświatową i IDP Education Australia, organizacją, która zrzesza 38 uczelni wyższych z Australii.

Rocznie przeszło 700 000 osób, które chcą studiować, pracować lub zamieszkać w krajach anglojęzycznych, zdaje egzamin IELTS. Egzamin ten jest uznawany przez szereg podmiotów na całym świecie - jest wśród nich ok. 5000 uczelni wyższych (w tym wszystkie w Wielkiej Brytanii i ponad 1100 w Stanach Zjednoczonych), a także firmy, instytucje i organizacje rządowe (m.in. polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych).

Czytaj więcej...

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)

Egzamin CAE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji, w kontekście zawodowym i towarzyskim, a także na studiach wyższych, to egzamin CAE jest dla Ciebie.

Pomimo, że poziom znajomości języka angielskiego wymagany od kandydatów zdających CAE nie jest aż tak wysoki, jak w przypadku egzaminu CPE, to osoby zdające CAE muszą się wykazać umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem angielskim, w większości sytuacji na jakie napotykają się w życiu.

Czytaj więcej...