• 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Partnerzy

partnerzy-smallOdpowiedzialność społeczna

BEST to szkoła odpowiedzialna społecznie - bierzemy udział, wspieramy i organizujemy różnego rodzaju inicjatywy charytatywne, społeczne i kulturalne. Nasz zespół doskonałych lektorów, pełnych zaangażowania, posiadających wiele pomysłów, chętnie bierze udział we wszystkich wspieranych przez nas akcjach.

Chcielibyśmy być uznawani w Lublinie za najbardziej odpowiedzialną firmę w branży, która w szczególny sposób troszczy się o swoich pracowników, klientów, lokalną społeczności i partnerów biznesowych.

Chcemy razem budować lokalną społeczność i czynnie uczestniczyć w jej życiu. To nasze marzenie i mamy nadzieję, że wysiłki nasze i naszych partnerów nie idą na marne.

Partnerzy

Od początku istnienia naszej szkoły owocnie współpracujemy z różnymi instytucjami. Staramy się, aby naszymi partnerami były firmy odpowiedzialne społecznie, prężnie rozwijające się, ambitne i uczciwe. Po prostu cenimy takich ludzi!


Oto lista naszych partnerów:

activelearningetsdedomoaiesecTrampolinaporadniajezyktopodstawarodzina-trzy-plusbeartheatredonkeystwardowskiukswidoksocatotsBrazylijskie Szkółki PiłkarskieZiarenkopoziomkowamabooktakolorinamamawlubliniepolangloNaukowa.plTonika | Nauka gry na instrumentachStajnia drwalCanaleto Arttwoj robotSPORTSparkWodna Akademia Pauliny BarzyckiejWodnikModliszkizumbaolimpeskastoparttakami sushiapetitoalmaturoranzeriakulkawidokalmaturCool Touralmatur